Thông tin
  • Tsundere

    Tsundere

    Cô gái này toàn nói chuyện ngược với cảm xúc. Cố tỏ ra nguy hiểm @@

Danh sách Anime: [Thể loại] Tsundere
Top lượt xem
  • Đang cập nhật