Thông tin
  • Horror

    Horror

    Horror = rùng rợn, nghe cái tên là bạn đã hiểu thể loại này có nội dung thế nào. Nó làm cho bạn kinh hãi, khiếp sợ, ghê tởm, run rẩy.

Danh sách Anime: [Thể loại] Horror
Top lượt xem
  • Đang cập nhật