Thông tin
  • Yuri

    Yuri

    Trong Anime Hentai thì thể loại này ít khi nhắm riêng đồng tính nữ, đôi khi chỉ là các mối quan hệ, và sự đồng cảm (Shoujo-Ai). Hoặc ấy ấy với nhau khi đang ấy ấy với main nam cũng được tính là Yuri.

Danh sách Anime: [Thể loại] Yuri
Top lượt xem
  • Đang cập nhật