Thông tin
  • Supernatural

    Supernatural

    Thể hiện những sức mạnh/vật dụng/kỹ năng đáng kinh ngạc và không thể giải thích được. Chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý.

Danh sách Anime: [Thể loại] Supernatural
Top lượt xem
  • Đang cập nhật