Thông tin
  • Humiliation

    Humiliation

    Nhân vật sẽ trở nên loạn trí, mất nhận thức đúng đắn. Điều này sẽ thường xuyên áp đặt và họ miễn cưỡng làm việc đó.

Danh sách Anime: [Thể loại] Humiliation
Top lượt xem
  • Đang cập nhật