Thông tin
  • Osananajimi

    Osananajimi

    Bạn thời thơ ấu. Nội dung ở đây nói tới một người bạn thời thơ ấu của main chính. Thường thì họ có tình cảm với main, hoặc main cũng có tình cảm với họ.

Danh sách Anime: [Thể loại] Osananajimi
Top lượt xem
  • Đang cập nhật