Thông tin
  • Cheating

    Cheating

    Nghĩa là gian lận, sảo quyệt. Chúng ta có thể hiểu ở thể loại này là dùng các thủ đoạn, thủ thuật, thậm chí là thôi miên để đối tượng tự hiến dâng hoặc không chống cự.

Danh sách Anime: [Thể loại] Cheating
Top lượt xem
  • Đang cập nhật