Thông tin
  • Blu-ray [BD]

    Blu-ray [BD]

    BD nghĩa là: Blu-ray Disc. Bộ nào được tick thể loại này sẽ có chất lượng cao: Full HD 1080p. Chú ý: Bản BD ở Anime Hentai không phải là bản không che, chỉ là bản chất lượng cao.

Danh sách Anime: [Thể loại] Blu-ray [BD]
Top lượt xem
  • Đang cập nhật