Thông tin
  • Kuudere

    Kuudere

    Còn được gọi là Coodere. Đây là kiểu nhân vật bề ngoài cực kì lạnh lùng để che giấu cảm xúc bên trong.

Danh sách Anime: [Thể loại] Kuudere
  • 1
Top lượt xem
  • Đang cập nhật